Säilytetään Nurkan koulu, kirjasto ja lapsien turvallinen kasvupolku

Nurkan koulun toimipiste uhataan lakkauttaa 06.05.2014  opetuslautakunnan päätöksellä. Puistolassa toimivan ala-asteen lakkauttaminen ei vaadi kaupunginhallituksen tai -valtuuston käsittelyä.
Kaiken takana on opetusviraston hallinonalan tarve vähentää kustannuksiaan 12 miljoonalla eurolla.

Nurkan koulu ja Puistolanraitin koulu yhdistettiin hallinnollisesti kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2011 (§ 154, 14.9.2011).
Nurkan ala-asteesta tuli Puistolanraitin ala-asteen toimipiste. Yhdistymisen tarkoituksena oli antaa koulujen henkilökunnalle joustavammat mahdollisuudet tehdä itsenäisesti alueella tarvittavia säästötoimenpiteitä ja tilaratkaisuja
Opetusvirasto esitti tuolloin, että asia (Nurkan koulun lopettaminen / toimintojen tehostaminen) otettaisiin uudelleen käsittelyyn vuonna 2014. Valtuusto ei kuitenkaan kirjannut merkintää lopulliseen päätökseen.

Opetusvirasto järjesti koululaisten vanhemmille ja asukkaille 6.3.2014 kuulemistilaisuuden. Opetusviraston esittelijät tai linjajohtaja Kyllönen eivät ole pyynnöistä huolimatta toimittaneet tilaisuuden muistiota vanhemmille.
Näiden yllätykseksi esitys on lausuntopyyntövaiheessa  muuttunut ja tiukentunut olennaisesti niin paljon, että vanhemmat työstävät valitusta hallinnollisesti virheellisestä valmistelusta.

Puistolanraitin ala-asteen vanhempainyhdistys tuo voimallisesti esiin sen, että
-opetusviraston säästösuunnitelmat kohdistuvat väärään kouluun ja väärään ikäryhmään
-viraston laskelmat perustuvat väärin laskettuihin oppilasarvioihin
-opetuskäyttöön soveltuvat pinta-alat eivät ole todellisiin, arkkitehdin ja rehtoreiden vahvistamiin neliöihin perustuvia lukemia
-tilastoissa ja tilatarvelaskelmissa tulee ottaa huomioon myös erityisaineluokat (käsityöt, musiikki, taideaineet jne) sekä erityisoppilaiden tehostetut tarpeet (esteettömyys, avustajat) , joita nyt ei ole huomioitu.

Nurkka on monitoimitalo, jonka kivijalka on koulu. Talon iltapäiväkerhotoimintaan osallistuu päivittäin 80–100 eka- ja tokaluokkalaista. Koulutoiminnan lähtö käynnistää todennäköisesti myös Nurkan kirjaston ja varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhotoiminnan lakkauttamisen. 

Nurkan kirjasto on Heikinlaakson alueen ainoa ilmainen ja kaikille avoinna oleva kunnallinen asukastila.
Sen merkitys yhteisöllisyyttä vahvistavana toimijana on keskeinen alueen asukkaiden kannalta ikään, tulotasoon tai sukupuoleen katsomatta. Nurkka on kylän keskus.

Kirjaston neuvottelutilassa kokoustavat alueen lukemattomat kolmannen sektorin järjestöt ja yhdistykset. Näiden toimijoiden verkottuminen ja ihmisten ystävystyminen keskenään luo turvallisuudentunnetta: kaikki aikuiset katsovat alueen lasten ja nuorten perään, jolloin vältytään erinäisiltä turhautumisesta johtuvilta ylilyönneiltä.

Opettajat, iltapäiväkerhojen vetäjät sekä kirjaston työntekijät toimivat käytännössä moniammatillisena pedagogisena tukena Nurkan lapsille aina varhaislapsuudesta yläasteen ensimmäiselle luokalle asti. Kirjaston henkilökunta ylläpitää mm. läksy-help-toimintaa osana koululaisten iltapäivätoimintaa.

Koska Puistolassa ei ole nuorisotaloa, kirjasto ja sen aula toimivat jossain määrin myös teini-ikäisten kokoontumispaikkana.
Nurkan urheilukentällä toimivat lisäksi monenlaiset nuoriso- ja lähiöliikuttamistyötä tekevät järjestöt, kuten Puistolan Urheilijat.

Todellisten numeroiden perustella alueen koulutilojen kustannustehokkuus on paras Nurkkatien toimipisteessä.
Nurkkatien vuonna 2012-13 saneerattu kiinteistö on myös alueen ainoa koulurakennus, jossa ei ole sisäilmaongelmaa.

Me Koillis-Helsingin Vihreät olemme tutustuneet saamaamme materiaaliin perusteellisesti ja keskustelleet alueen toimijoiden kanssa vilkkaasti.

Mielestämme opetuslautakunnan tulisi
-perehtyä asukasaktiivien ja koulujen rehtoreiden sekä muiden toimijoiden valmistelemiin selvityksiin huolella ja ajan kanssa
– valmistella uusi esitys, jossa edellämainittujen toimijoiden argumentit ovat tulleet käsitellyiksi sillä avoimuudella ja tarkkuudella, mitä demokraattiselta päätöksentekoprosessilta edellytetään hyvien hallintotapojen lisäksi.

Koillis-Helsingin Vihreät kannattaa vahvasti, että  Nurkan koulun kohtaloa koskeva päätöksentekoprosessi jäädytetään kunnes lisäselvitykset on tehty.

Kannustamme lämpimästi säilyttämään Nurkan koulun sellaisena kuin se nyt on.

Koillis-Helsingin Vihreät r.y

Nina Brunberg, puheenjohtaja
Hannu Tuominen, sihteeri

Lisätietoja:

Puistolan ala-asteen johtokunnan puheenjohtaja
puhelin 050 553 9389
pekka.viukari@vuotekno.fi

Puistolanraitin ala-asteen vanhempainyhdistys
Teija Isomäki
puh 050 3820127
teija.isomaki69@gmail.com

Share This